Tallinna ja Harjumaa Parkinsoni Haiguse Selts

Tallinna Parkinsonihaiguse Selts 2004. aastal

Informatiivne koosolek 12.01.04, esmasp. kell 11.00-13.00 Endla 59. saalis
Päevakavas:

 • H. Boikov meenutus "10 aastat Eesti Parkinsonihaiguse Seltsi"
 • Dr. I. Rubanovitš uuemat Parkinsoni tõvest
 • E. Kaalep ettekanne seltsi ja liidu tegevustest 2004.a. Info seltsi üldkoosolekust.
 • Videofilm võimlemisest, sama trükis

Seltsi üldkoosolek 16.02. 2004, esmaspäev, kell 11.00-13.00 Endla 59 saalis
Päevakavas:

 • E. Kaalep ettekanne "Seltsi 2003.a. majandustegevus ja aasta tegevusprogrammi täitmine"
 • Ü. Rätsep ettekanne revisjonikomisjoni tööst
 • Seltsi üldkoosolek: Seltsi tegevusele hinnangu andmine
 • E. Kaalep. Organisatsioonilised küsimused
 • E. Kaalep: Arutelu 2004.a. majandustegevusest ja tegevusprogrammist ja selle kinnitamine.
 • Täiendavad päevakavasse võetud küsimused

Tallinna Seltsi tegevusi 2004. aastal:
Teisipäev, 20.01. 14.00-15.00 ravivõimlemine Endla 59. Saal (jätkub kord nädalas)
Teisipäeviti ja neljapäeviti alates kella 14.00 kepikõnd. Algus Endla 59. ja viib läbi Signe Järvi.
16.01. kogunevad Endla 59, male ja bridge huvilised kooskäimise plaane tegema. Tulemas jaanuaris lauatennis, arvutiring. Uued teenused Tallinna PIKojas.

Seltsi tegevus II.kv. 2004.a.

 • Osavõtt J. Parkinsoni mälestuspäeva konverentsist Tartus 03.04.2004. Osales 14 seltsi liiget
 • Informatiivne seltsi koosolek 12.04.2004. Osales 28 seltsi liiget
  Päevakavas:
  • Meenutus J. Parkinsoni mälestuspäeva konverentsist Tartus. E. Kaalep
  • Dr. Inna Rubanovitch "Parkinsoni haigusest"
  • Seltsi 2004.a. tegevuskavast. E. Kaalep. Ettepanekud, arutelu
  • Seltsi tegevusvõimalusi PIK-s, teisipäevakud, ühepäevareisid, ekskursioonist Saku Õlletehasessse 20.04. E.Kaalep.
  • Arutelu, vaba vestlus.
 • Osalemine Soome Parkinsoniliidu 20. aastapäeva vastuvõtul 17.04.2004 Espoo Hanasaare Kultuurikeskuses ja 18.04. boccia võistlustest Osalejaid 2.
 • Ekskursioon Saku Õlletehasesse 20.04.2004. Osalejaid 28
 • Osavõtt Parkinsoni tõve multidistsiplinaarsest konverentsist ja EPDA Peaassambleest6.-11.05.2004.Lissabonis. Osalejaid 2.
 • Informatiivne koosolek 17.05.2004 Osalejaid 26
  Päevakavas:
  • Tallinna PHS juhatuse kauaaegse liikme Samuel Greinomani autasustamine Parkinsoniliidu aukirja ja mälestusesmega
  • E. Kaalep. Meenutusi Soome Parkinsoniliidu 20. aastapäeva vastuvõtult 17.04.2004 Espoo Hanasaare Kultuurikeskuses ja 18.04. boccia võistlustest
  • Dr. Inna Rubanovitch "Parkinsoni haigusest"
  • Parkinsoni tõve multidistsiplinaarsest konverentsist ja EPDA peaassambleest 6.-11.05.2004.Lissabonis. E.Kaalep
  • TPIK Tegevuskeskuse ürituste tutvustamine. E. Kaalep
 • Lääne-Viru PIK organiseeritud spordipäeva külastamine Rakveres 13.06.04 Osales 1
 • Informatiivne koosolek 14.06.2004 Osales 29
  • E. Kaalep Lääne-Viru PIK organiseeritud spordipäeva külastamisest Rakveres 13.06.04
  • Osalemisest TallinnaPIK projektis oma infopäeva projektiga. Projektijuht E.Kaalep
  • Informatsioon Parkinsoniliidu suvepäevadest Madsal juulikuus
  • TPIK Tegevuskeskuse ürituste tutvustamine. E. Kaalep
 • Ravivõimlemise tunnid 1 tund 1x nädalas teisipäeviti
 • Osalemine Line tantsu tundidest ja "Arctic" spordiklubi treeningutes.

Seltsi tegevus III kv. 2004
August:
Psühholoogi treening eraldi kahes grupis patsientidele ja hooldajatele. 02.08-12.08.2004 Mõlemale grupile
7 päeval ? 2 tundi. Osavõtjaid 11.
September:
Informatiivne koosolek 13.09.04, esmasp. kell 11.00-13.00 Endla 59.
Päevakavas:

 • Dr. I. Rubanovitš uuemat Parkinsoni tõvest
 • E. Kaalep ettekanne seltsi ja liidu tegevustest 2004.a.
 • Grupivestlus

17.09. ja 24.09. 1 tund ravivõimlemine , osalejad 6
Line tantsu tundidest osavõtt

Seltsi tegevus IV kv. 2004.a.
Infokoosolekud: oktoobri ja novembris
Aeg: 11.10.2004.a. kell 11.00-13.00; Koht: Endla 59, TallinnaPIK saal
Infokoosoleku päevakord:

 • Heino Boikov "Seltsi tegevusest ja tegijatest" L. Irsile tänukirja andmine.
 • Lehte Kivilomp "Meenutus psühholoog Eve Kanariku treeningutest"
 • Füsioterapeut Kadri Joosti informatsioon
 • Üritused TallinnaPIKoja tegevuskeskuses, E.Kaalep.
 • Parkinsoni haigusega seonduv informatsioon internetis. E. Kaalep
 • Sõnavõtud, arutelud, vaba vestlus.
 • Talvepäevadest osavõtuks registreerimine

Aeg: 08.11.2004.a. kell 11.00-13.00; Koht: Endla 59, TallinnaPIK saal
Infokoosoleku päevakord:

 • Üldine informatsioon.
 • Füsioterapeut Kadri Joosti testid
 • Üritused TallinnaPIKoja tegevuskeskuses, Talvepäevade info. E.Kaalep.
 • Parkinsoni haigusega seonduv informatsioon internetis. Elukvaliteedi uuring. E. Kaalep
 • Sõnavõtud, arutelud, vaba vestlus.

Tallinna PH Seltsi pidevad tegevused IV kv. 2004.a.:

 • Ravivõimlemine S. Greinoman
 • Kepikõnd - instruktor Signe Järvi.
 • Line tants 17.00-18.30
 • Tervisesport Arctic spordikeskuses

Infopäev Parkinsoni tõve haigete hooldajatele, tugiisikutele ja pereliikmetele.
Toimus 23.oktoober 2004.a. Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59 ja vastavalt planeeritud infopäeva ajakavale:

 • Osavõtjate kogunemine, registreerimine ja infomaterjali jagamine
 • Neuroloog dr. Inna Rubanovitch'i sissejuhatav sõnavõtt
 • Farmakoloog prof. Lembit Allikmetsa loeng "Parkinsoni tõve ravimite toime ja arengusuunad".
 • Invaru OÜ presentatsioon abivahenditest puuetega inimestel
 • Psühhiaater dr. Evelin Edingi loeng "Depressioonist, unehäiretest ja hallutsinatsioonidest"
 • Sotsiaaltöötaja Mari Juurma loeng "Sotsiaaltoetused ja teenused"
 • Psühholoog Marika Pihelgase loeng "Krooniliste haigete tugiisikute psühholoogilised vajadused ja probleemide lahendused"
 • Küsimustele vastamine

Osavõtjaid registreeriti 60
Osalejatele jagati välja 60 hinnangulehte
Täidetult tagastati 21 lehte
Hinnangud olid positiivsed. Sooviti järgmisel aastal infopäeva kordamist
Raskusi oli venekeelsetel osalejatel (24 inimest) eesti keelest arusaamisega, kuigi olid kõik loengutekstid tõlgitud vene keelde ja soovijtele välja jagatud. Ka prof. L. Allikmetsa loeng oli osaliselt raskesti arusaadav, sest eeldas keemia-alaseid algteadmisi.

03.-05.dets. 2004 võeti osa Eesti Parkinsoniliidu organiseeritud kõikide Parkinsoni haiguse seltside ühistest talvepäevadest Narva-Jõesuus. Osalejaid Tallinna seltsist oli 22.
03. dets. Avamine

 • Loeng koduloost: …võta naine kui võimalik Narvast, Ivika Maidre
 • Loeng ja praktiline õppus "Esmaabi katastroofi korral".viisid läbi Tallinna Punase Risti liikmed
 • Ühislaulmine; karaoke;

04.dets

 • Hommikvõimlemine
 • Vestlusring "..me hästi sobime kui…" astroloog Anne Jundas
 • Dr. Pille Taba loeng " Uut Parkinsoni tõvest ja ravist"
 • Vastamine seltside poolt eelnevalt kirjalikult esitatud küsimustele
 • Seltskondlik õhtu. Õhtu üllatus:…ärge jätke mind üksi, kui… Viktoriin

05.dets.

 • Hommikvõimlemine
 • Loeng "Muusika on rõõmu jaoks" muusika terapeut Tiina Kallavus
 • Bussiekskursioon Narva- Jõesuu-Narva- Sinimäed-Sillamäe giid Ivika Maidre

13. dets. Külastasime Olympic Casinot. Tutvustati hasartmänge. Üritus toimus võõrustajate kulul Osalejaid oli 24.
Detsembrikuu lõpus jagasime seltsi raskematele haigetele jõulupakke, kes on haiguse tõttu kodused
Detsembri viimastel päevadel moodustasime seltsi liikmetest arvuti baasõppe 10 liikmelise grupi, mis alustas 20 tunnilist algõpet 6.jaan. alates

 

EST | ENG | RUS