Tallinna ja Harjumaa Parkinsoni Haiguse Selts

Tallinna Parkinsonihaiguse Selts 2007. aastal

I kv.

08.01.jaanuarikuu infokoosolek
1. Infokoosolekul arutati Seltsi tegevust 2007.a. algul.
a) Võimalikud ettekannete teemad ja tegevused järgnevatel infokoosolekutel.
b) Ravivõimlemisest. Alustame 26.01.07 kella 15.45-16.45 füsioteraaapia ruumis.nr 205
c) Ekskursiooni planeerimine KUMU-sse;
Aeg: 24.01.07 kell 12.00 giid.
Jagatud ekskursiooniteemaline infomaterjal

  • kuidas mina KUMU-sse
  • KUMU info puuetega inimestele
  • muuseumist
  • näitused muuseumis 2007 ja püsiväljapanekud

2. Toimus psühholoog Liisa Raudsepa grupitöö teemal "Stress ja depression"
Jagatud temaatilist infomaterjali

12.01. Koolituspäev: EPIKoja - EFPIA projekt patsiendiliitudele "Loodud, et aidata" teemal "Organisatsiooni strateegiline juhtimine" osales 1

24.01. Ekskursioon KUMU-sse kell 12.00-13.45 Giid Maie Lepp Osavõtjaid 25.

01.02. Koolituspäev: EPIKoja - EFPIA projekt patsiendiliitudele "Loodud, et aidata" teemal "Terved suhted-oskus oma tundeid juhtida" osales 1

12.02. Seltsi üldkoosolek Osavõtjaid 29
Päevakorras:
2006.a. majandusaruande esitamine ja kinnitamine
Tutvustati uusi ravimeid.

01.03. Koolituspäev: EPIKoja - EFPIA projekt patsiendiliitudele "Loodud, et aidata" Katrin Aava koolitus teemal "Sotsiaalne mõjustamine". Osales 1

25.03. toimus EPL üldkoosolek

26.03. märtsikuu infokoosolek
Dr. Ü. Krikmanni loeng "Mittemotoorsed sümptomid Parkinsoni tõve korral; pisiasjad, mis oluliselt segavad" Osales 29
Tegevused 1 kord nädalas : bowling, line tants, male

II kv.

09.04 aprillikuu infokoosolek
Loeng "Diabeet" Lektor Ulvi Tammer

21.04 J. Parkinsoni mälestuspäeva konverents Tartus
Eesmärgiks oli Parkinsoni tõve haigete, nende lähedaste ja avalikkuse teavitamine krooniliste haigustega seotud probleemidest.
Külalisesinejad olid prof. Martin Horstink, kelle ettekande teemaks oli "Kuidas otsustada milline informatsioon haiguse ravi kohta on tõepärane". Ja prof. Pirkko Rautasalo kelle ettekande teemaks oli "Füüsiline puudutus suhtlemisel patsiendiga".
Pr. Ene Herman teemal "Parkinsoni Haiguse selts kui positiivse energia allikas".
Dr. Pille Taba informeeris "Parkinsoni tõve patsiendi juhend - kellele ja milleks".
Konverentsist võttis osa 118 inimest

14.05 maikuu infokoosolek

1.-3. juuni
Eesti Parkinsoniliidu suvelaager Kurgjärve, Võrumaa
Tallinna PS osales 22 seltsi liiget
Tegevused:
Võrumaa, kirjanike lugusid. Maie, Liplap, Rannar Susi
Tegevusteraapia - käed osavaks! Heleri Kivil
Jalutuskäik ümbrusse
Saun ja saunaravi. Dr. Ülle Krikmann
Ekskursioon Munamäele

III kv.

Infopäev 10.09.

30.09. Seltsi külaskäik Viinistu Kunstimuuseumi ja Käsmu Meremuuseumi
Osales 25
Bussisõit Tallinnast Viinistusse
Ekskursioon Viinistu Kunstimuuseumis
Lõuna
Bussisõit Viinistust Käsmu
Ekskursioon Käsmu Meremuuseumis
Jalutuskäik Käsmus ja bussisõit Käsmust Tallinna

Viinistu Kunstimuuseumist

Väikeses rannakülas Viinistul võime sattuda Kunstimuuseumi, mis asub vanas kalakülmhoones. Viinistu Kunstimuuseumis saab nautida sadade eesti kunstnike loomingut läbi aegade. Ülevaatliku kunstikogu omanikuks on Jaan Manitski. Tünnkaleriides pakuvad silmailu ja tekitavad emotsioone iga kuu vahetuvad näitused. Meeliülendava muusikaelamuse osaliseks võib saada kuulates erinevate esinejate kontserte. Viinistu kunstimuuseum asub Eesti põhjarannikul enam kui 600-aasta vanuses väikeses kalurikülas. Pärast kolhoosiaegse kalatööstuse hoonetekompleksi renoveerimist sai Viinistu küla oma kunstimuuseumi 2002.a. suvel kuiViinistul sündinud Jaan Manitski paigutas sinna kõigile huvilistele vaatamiseks oma kunstikogu. See koosneb Eesti tuntuimate kunstnike ligi 400-st maalist ja graafilisest lehest ning annab vaatajatele ülevaate nii baltisaksa e. Düsseldorfi koolkonna kui ka ennesõjaaegses Tartus tegutsenud Pallase koolkonna ja kaasaegsete Eesti kunstnike töödest. Lisaks pidevalt täienevale püsiekspositsioonile võib Viinistul näha ka regulaarselt vahetatavaid külalisnäitusi Euroopas ainulaadsetes silindrikujulistes näitusesaalides, mis on endise kalatööstuse ümberehitatud veemahutid.

Käsmu Meremuuseumist

Käsmu Meremuuseum asub 1993. aastast tsaariaegses piirivalvekordoni hoones ja tutvustab legendaarse kapteniküla ajalugu. Eksponaadid kajastavad kõiki merega seotud valdkondi - meresõitu, kalapüüki, salakaubavedu, piirivalvet -, aga ka merd kui looduse osa ning foto- ja kujutava kunsti objekti. Lastele korraldatakse muuseumipäevi kahel teemal: kapteniküla ja viikingiaeg. Toimuvad külakonverentsid, merepäev, rahvusvaheline viikingilaager, kontserdid ja näitused. Soovi korral võib siin tähistada oma tähtpäevi, selleks olemas suitsuahi ja istumiseks kohandatud vana paat. Asjatundliku juhendaja käe all suitsetatud lõhega on seni rahule jäädud.Käsmu muuseum on eramuuseum, mis koosneb Aarne Vaigu kogudest. Muuseumit külastab tavaliselt aastas üle 200 ekskursiooni, ehk umbes 10000 külastajat.

IV kv.

Infopäev 08.10.

27.10. osalemine Tartu PS tugiisikute infopäevast
Eesmärgiks oli anda pereliikmetele ja hooldajatele PT haigetega seotud probleemidest ja kodusest hooldamisest.
Loengud:
Prof. Tõnu Rätsep "PT kirurgilise ravi näidustused ja võimalused".
Dots. Pille Taba "Parkinsoni tõve patsiendijuhend: kellele ja milleks"
Heleri Kivil "Tegevusteraapia ja PT".
Dr. Maie Väli "Partnersuhted ja seksuaalelu probleemid PH ja kuidas saab neid aidata"

Infopäev 12.11

Talvelaager Pühajärve Puhkekeskuses 26.11-29.11.
(18 os.)
26.11
Füsioterapeut Krista Ankru ettekanne "Füsioteraapia nipid"
Ahti Jundas "Slaidi ja videoprogramm toimunud üritustest"
Rahvuslik õhtu. Esines kohalik rahvuslik laulu-ja tantsuansambel "Karupojad"
Raviprotseduurid igale osalejale 2
27.11.
vesivõimlemine kahes grupis
protseduurid 2, ujula, saunade ja jõusaali kasutamine
Muusikaterapeut Tiina Kallavus
Jalutuskäik looduses
Sotsiaaltöötaja Aime Koger. "Mida uut toovad 2008.a.seadusemuutused puuetega inimestele".
Neuroloog Dr. Ülle Krikmanni loeng "Uut Parkinsoni tõvest"
Bowling
28.11.
Vesivõimlemine kahes grupis, ujula, saunade ja jõusaali kasutamine
Psühholoog Eve Kanarik "Lõõgastustehnikad" kolmes grupis
Juhtkonna koolitus
Lektor Indrek Maripuu. Noman Konsultatsioonid
9 osalejat 6 tundi
Koolituse sisu ja metoodika.
Koolitus käsitleb nii üldjuhtimise aluseid ning mittetulundussektori juhtimise eripärasid Juhtimine mittetulundussektoris.
1. Mittetulundussektori olukord Eestis.
2. Ühenduste juhtimine ja töökorralduste eripärad.
3. Mittetulundussektori organisatsiooni strateegiline arendamine.
a. Põhiväärtuste (missioon, visioon) vajadus ja olemus
b. Arengukava vajadus, struktuur, soovitused koostamiseks.
4. Soovitusi finantsplaneerimiseks.
a. Juhi rollid
b. Aja planeerimine
Meeskond
1. Meeskonnatöö
Metoodika
* Osalejate ootuste kaardistamine ja teemade arutelu
* Treeneri loeng / teooria tutvustus osade kaupa
* Grupitöö ja praktilised harjutused koos aruteluga
Grupitöö: MTÜ juhtimine: praktikult-praktikule; juhtis ELIL tegevjuht Auli Lõoke

11.09.- 20.12 ravivõimlemise tunnid 2x nädalas ? 1 tund. Kokku 28 tundi. (4-8 os.) 10.12. aastalõpu koosviibimine
Osavõtjaid 30

 

EST | ENG | RUS