Tallinna ja Harjumaa Parkinsoni Haiguse Selts

Tallinna Parkinsonihaiguse Selts 2005. aastal

Seltsis toimusid üks kord kuus toimetulekut toetavad informatiivsed koosviibimised-infotunnid kus anti infot toimuvatest üritustest, esinesid spetsialistid temaatiliste loengutega, toimus seltsi liikmete vaheline vaba vestlus
10.jaanuaril, meenutati möödunud aastat ja tehti ettepanekuid uue aasta tegevuste suhtes
14. veebruaril toimus seltsi üldkoosolek, Esitati aruanne 2004.a. tegevusest ja finants-majandustegevusest. Anti tehtule hinnang. Ilmus seltsi infoleht "Sõbrakäsi"
16. märtsil, toimus loeng "Uriinipidamatus ja sellega toimetulek" ja presentatsioon pidamatuse abivahenditest
11. aprillil J. Parkinsoni mälestuspäeva tähistmine toimus koos ekskursiooniga "Livikosse" Tutvuti asutuse ajaloo, toodangu ja tehnoloogiaga. Lõunalauas meenutati Dr. James Parkinsoni eluteed.
09. mail arutati suvepäevade kava ja organiseerimist.
12. septembril. meenutati suve ja tehti plaane aasta teiseks pooleks.
10. oktoobril ülevaade Tartus toimunud tugiisikute päeval kõneldust
14. novembril planeeriti aasta lõpuüritust; otsustati külastada vähese liikumisega seltsi liikmeid, toetada vestlusega ja anda seltsi poolt neile üle jõulukingitus.
12. detsember oli ühine aastalõpu tähistamine Sclerosis Multipleksi Ühinguga
Tutvuti omavahel, jagati vastastikku kingitusi ja otsustati jaanuaris läbi viia seltsidevaheline malevõistlus 4 laual, mis ka jaanuarikuus toimus.

Teisipäeviti toimusid ravivõimlemistunnid Tallinna Puuetega Inimeste Koja (TPIK) füsioteraapia ruumis, kokku aastas 32 korral. Osalejaid oli 4-8.

Jaanuaris-veebruaris toimus arvuti algõppe 20 tunniline kursus 10 seltsi liikmele, Põhitähelepanu kursustel oli interneti kasutamisele, internetist vajaliku info leidmisele ja suhtlemisvõimaluste kasutamisele. Tehti oma E-post, MSN ja Skype ühendus.

9. aprilli toimus Tartus vabariiklik J. Parkinsoni mälestuspäeva konverents Tallinna seltsist võttis osa 12 liiget. Loengud teemadel:

 • Parkinsoni tõve psühhosotsiaalsed aspektid - Prof. Heiner Ellgring, Würzburgi Ülikool, Saksamaa
 • Parkinsoni tõve ajaloost - Prof. Toomas Asser, Tartu Ülikool
 • Juhan Jaik - meenutusi ja ettelugemisi, Pr. Maie Liplap, Tartu Parkinsoni Haiguse Selts

Aprillis osaleti TPIK poolt organiseeritud male ja lauatennise võistlustel.

22.-24.04. Külastasid Tallinnat 20 Keski-Uudenmaan Parkinson Kerho liiget Soomest Organiseeriti vastuvõtt sadamas. Laupäeval toimus giidiga 2 tundi kestev ekskursioon vanalinnas. Seejärel koguneti TPIK-s Endla 59 kus toimus seltside kohtumine ja tutvumine lõunalauas. Siis mõlemast seltsist 8 liiget sõitsid terviseklubisse "Arctic", kus võisteldi bowlingumängus. TPIK jäänud mängisid boccat. Tehti kokkuvõtted

15-17.07. toimusid EPL suvepäevad Madsal
Kokkutuleku loengud:

 • Uut Parkinsoni tõve ravis - dr. Pille Taba
 • Parkinsoni päev Luxemburgis - Tiiu Paju, Ahti Jundas
 • Kuidas kehaline aktiivsus mõjutab motoorset võimekust Parkinsoni tõve korral - Kadri Noorvee
 • Motoorse võimekuse näitajad Parkinsoni tõve korral: Eesti uuringu andmed - Kadri Joost
 • Teatevõistlus - Heleri Kivil, Kadri Noorvee, Kadri Joost
 • Kodukoht Mats Traadi loomingus - Maie Liplap.

18.-20.11 toimusid EPL talvepäevad Karaski Tervisekeskuses
Loengud:

 • Ligita Haavik. OÜ Terviseabi. Ettekanne presentatsioon abivahenditest.
 • Dr. Tuuliki Hion "Uni ja unehäiretest"
 • Dr. Ülle Krikmann "Ülemaailmsest neuroloogide konverentsist, mis toimus Austraalias".
 • Dr. Braschinski "Parkinsoni tõve puhul esineda võivad kognitiivsed (mälu) haired"
 • Dr. Pille Taba "Seljavaludest ja konverentsist Austraalias"
 • Külli Roht "Rehabilitatsioonist"

28.11.06 toimusid terviseuuringud 8 seltsi liikmele Tartus

1.10.2005 võeti osa tugiisikute infopäevast Tartus TÜK Närvikliinikus
Programm

 • Dots. Pille Taba: Parkinsoni tõve ravi
 • Dr. Ülle Krikmann: Unehäired vanemaealistel
 • Füsioterapeut Krista Ankru: Kuidas teha kohandusi igapäevasteks tegevusteks liikumishäire korral
 • Med.õde Tiiu Paju: Dieet Parkinsoni tõve korral

Aasta jooksul on seltsi liikmed osalenud TPIK poolt organiseeritud üritustel: loengutel, seminaridel, Line-tantsus, male-, lauatennise- ja bowlinguvõistlustel

 

EST | ENG | RUS