Ravi

Parkinsoni tõve ravi

Parkinsoni tõve haigusnähud tulenevad virgatsaine dopamiini vähesusest liikumist reguleerivates närvisüsteemi struktuurides – basaaltuumades. Ravi põhineb dopamiini asendamisel või stimuleerimisel. Haiguse algperioodil võib olla efekti ka antikoliinergilistel preparaatidel, mis tasakaalustavad neuromediaatoreid sel teel, et vähendavad teise virgatsaine – atsetüülkoliini – aktiivsust.

Dopamiiniretseptor

Kõige efektiivsemaks Parkinsoni tõve ravimiks on levodopa, mis toimib asendusravina: levodopa muutub kesknärvisüteemis dopamiiniks. Levodopa-preparaadid on maailmas kasutusel olnud üle 30 aasta. Paraku on selgunud, et mõne aasta jooksul võivad levodopa kasutamisel tekkida motoorsed kõrvaltoimed, nn. fluktuatsioonid: raviefekt kõigub päeva jooksul, tekivad nn. 'off'-perioodid, mille ajal liikuvus on väga halb; esinevad vastutahtelised liigutused. See on tinginud ravitaktika ümberhindamise; eriti puudutab see nooremaid patsiente.

Dopamiini agonistid, amantadiin ja MAO-B inhibiitorid on kasutusel ainuravimina haiguse algstaadiumis või kombinatsioonis koos levodopaga väljakujunenud Parkinsoni tõve korral. Dopamiini agonistide toime ei ole nii efektiivne kui levodopal, samas pole probleeme motoorsete kõrvaltoimetega. MAO-B inhibiitorid ja COMT-inhibiitorid on toimeained, mis pikendavad dopamiini toimet, kuna pidurdavad selle lagunemist ainevahetuses. COMT-inhibiitoreid kasutatakse kombinatsioonis levodopaga, kui on tekkinud ööpäevased raviefekti kõikumised.

Eestis on registreeritud kõik ravimgrupid, mis on kasutusel mujalgi maailmas. Suur osa ravimitest – levodopa, amantadiin ja enamus dopamiini agoniste – on kompenseeritud haigekassa poolt Parkinsoni tõve ravimiseks 100% ulatuses.

Eestis registreeritud antiparkinsonistlikud ravimid:

 • Levodopa
  • Madopar 100/25 mg
  • Madopar 200/50 mg
  • Madopar HBS 100/25 mg – depoopreparaat
  • Madopar Dispersible 100/25 mg – lahustuv
  • Sinemet 250/25 mg
  • Sinemet CR 200/50 mg –depooperepraat
  • Nakom 250/25 mg
 • Antikoliinergilised preparaadid
  • Cyclodol 2 mg
  • Akineton 5 mg/ml - lahus
 • Amantadiin
  • Amantadin 200 mg
  • PK-Merz 200 mg
  • PK-Merz 0,4 mg/ml - lahus
 • Dopamiini agonistid
  • Bromocriptin 2,5 mg
  • Pergolid 2,5 mg
  • Celance 0,05 mg
  • Permax 0,25 mg
  • Permax 1 mg
  • Mirapexin 0,125 mg
  • Mirapexin 0,25 mg
  • Mirapexin 1 mg
 • MAO-B inhibiitorid
  • Eldepryl 5 mg
 • COMT-inhibiitorid
  • Comtess 200 mg

Ravimite valikul on olulised paljud tegurid:

 • haiguse vorm, kliinilised sümptomid
 • raskusaste
 • patsiendi vanus
 • võimalikud varasemad terviseprobleemid
 • ravimite võimalikud kõrvaltoimed

Parkinsoni tõbe diagnoosivad ja ravivad kõik neuroloogid; pidev jälgimine toimub perearsti poolt, kes suunab vajadusel patsiendi eriarsti juurde raviprobleemide lahendamiseks. Haigus on ambulatoorselt ravitav, vaid mõnedel problemaatilistel juhtudel on vajalik haiglaravi. Osad haiged vajavad ka eriarstide abi (psühhiaater, uroloog). Üle maailma on krooniliste haiguste ravis suund meeskonnatööle, kusjuures ka informeeritud patsient ise on üks meeskonnaliige.

Meeskond

 

EST | ENG | RUS