Tartu Parkinsoni Haiguse Selts

Tartu Parkinsoni Haiguse Seltsi 2001.a. tegevus

 • Iga kuu esimene reede kl. 11 – vestlusring Tartu Puuetega Inimeste Kojas Rahu tn. 8. Koos sõpradega saab juua kohvi ja rääkida mitte ainult Parkinsoni tõvest, vaid ka oma igapäevastest tegemistest, reisidest, hobidest ja perekonnast.
 • 10. märts – üldkoosolek. Kuulati ära juhatuse esimehe ülevaade eelmise aasta tegevusest, valiti uus juhatus, arutati tegevusplaane selleks aastaks.
 • 7. aprill – Parkinsoni Päeva ja Tartu Parkinsoni Haiguse Seltsi 5. aastapäeva tähistamise konverents Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis. Ettekanded: prof. Ain-Elmar Kaasik – Parkinsoni tõve ravi ajaloost; dr. Pille Taba – meeskonnatööst Parkinsoni tõve ravis; hr. Vello Kiilapää ja pr. Karmen Ilus – 5 aastat Tartu Parkinsoni Haiguse Seltsi tegevust. Järgnes meeskoori Gaudeamus kontsert ja pidulik õhtusöök restoranis Entri.
 • 7. aprill – infolehe “Elujõud” avaldamine: sisaldab kokkuvõtte Parkinsoni Päeva Konverentsi ettekannetest ja jooksvat infot.
 • 20. mai – ekskursioon Jõgevamaale: käidi Elistvere loomapargis, Palamuse kool-muuseumis, Laiuse mäel ja Siniallikate juures; peeti piknikku Kassinurme linnamäel Kalevipoja sängi juures.
 • 20.-22. juuli – rehabilitatsioonlaager Karaskil. Kavas on ettekanded Parkinsoni tõve geeniprojektist; toitumisest; põiehäiretest krooniliste neuroloogiliste haigustega patsientidel jpm. Sama tähtis on võimalus nautida kaunist suve ja head seltskonda Lõuna-Eesti looduses.
 • Oktoober - arvutikoolitus (k.a. interneti kasutamise õpetus)
 • 1. detsember - Tartu Parkinsoni Haiguse Seltsi üldkoosolek.
  Ettekanded:
  dr. Tiina Ristimägi - Südameprobleemidest vanemas eas;
  dr. Pille Taba ja Ülle Krikmann - Parkinsoni haiguse teadusprojektidest.
 • 13. detsember – jõulupidu
 • 14.-16. detsember - Eesti Parkinsoni Haiguse Seltsi Rehabilitatsiooni- ja Koolituspäevad Viimsis.
  Ettekaneded on artroosist; internetikoolitusest; käiakse vesiravil;
  toimub ekskursioon Tallinna Botaanikaaia talveaeda.
 • Aasta jooksul – osalemine
  • Euroopa Liidu uurimispojektis, mis käsitleb Parkinsoni haigete ja nende perede infovajadusi
  • Elukvaliteedi uurimisprojektis
  • Geneetikaprojektis
 • Aasta jooksul – osalemine rehabilitatsioonirühmade tegevuses Maarjamõisa Polikliinikus (ravikehakultuur ja vesivõimlemine).
 • Uus projekt: Interneti lehekülje “Parkinson.ee” avamine Eesti Parkinsoni-haigetele - PHARE programm “Access”

Interneti lehekülje loomine on saanud teoks tänu paljude inimeste ja organisatsioonide toele.
PHARE programmi “Access” toetus on eraldatud Tartu Parkinsoni Haiguse Seltsi projektile “Tiigrihüpe” Parkinsoni haigetele ehk internetilehekülje ‘www.parkinson.ee’ loomine, mis kestab 13. 09.2001 kuni 15.06.2002.

Projekti kontaktisik: Ülle Krikmann 050 17511.

Toetus on ette nähtud järgnevateks tegevusteks:

 • Internetil lehekülje materjalide ettevalmistamine (kirjutamine, kogumine, tõlkimine) ja kujundamine
 • Haigetele interneti kasutamise õpetamine.
  Esimene grupp Tartu Parkinsoni Haiguse Seltsi liikmeid sai koolituse k.a. oktoobris, osales 10 patsienti; koolitus jätkub uue aasta alguses. Kontaktisik - Ülle Krikmann.
  Tallinnas alustab koolitusgrupp tööd eesti keeles neljapäeval kl. 10-12 ja venekeelne grupp reedeti kl. 10-12 Rahvatervise ja Sotsiaalkoolituse Keskuses Tallinnas, Hiiu 42. Kursuse kuraator on Eero Kaalep.
 • Interneti lehekülje tutvustamine toimub Parkinsoni Haiguse Seltsi talvepäevadel Viimsis 15. detsembril
 • Koostöös Tartu Puuetega Inimeste Kojaga avada haigetele internetipunkt.
 

EST | ENG | RUS